MOTGIFT

 

 

Bladet MOTGIFT kommer ut med fire utgaver pr år. Dette er Norsk narkotikaforebyggende forenings medlemsblad hvor vi oppdaterer våre medlemmer på forebygging, organisert kriminalitet og narkotikafeltet. Medlemmer og støttemedlemmer mottar bladet i posten.

Medlemsbladet får man automatisk når man melder seg inn og blir medlem.

Bli medlem   Kontakt Motgift   

Motgift Artikler

// 3. mars 2020

Svalbard

Lyset var på vei tilbake til øyene langt oppe i nord. Fastboende og turister gikk rundt i 20-30 minusgrader og smilte til sola. Det var interessant å se på dette lille samfunnet i ett forebyggende perspektiv.

Les mer her

// 2. mars 2020

Folkemøter til folket

De siste årene har NNPF arrangert flere folkemøter rundt omkring i landet for å øke bevisstheten i befolkningen rundt rusbruk, særlig blant unge.

Les mer her

// 2. mars 2020

Motgift på nett

Enkelte artikler fra bladet vil fremover bli lansert som nettbaserte artikler her, lesbart og delbart for alle. Tidligere Motgift blir også tilgjengelig for medlemmer.

Les mer her

Motgifts historie

*Det første nummeret av Norsk Narkotikapolitiforenings “organ” så dagens lys i mars 1992. Dette året kom det ut med tre nummer. Redaktør var Rolf Andersen fra Narkotikaseksjonen/Oslo politikammer. Etter hvert tok tolleren Paul Ask fra Oslo over som redaktør, og i likhet med Rolf gjorde Paul mesteparten av det redaksjonelle selv. Bladets layout ble noe forandret, med ensartede fonter og like headinger på alle artiklene. Styret i NNPF mente at navnet “Informasjonsorgan” ikke sa så mye om hva dette magasinet var.

    Tilbake til toppen