Dette kurset går over tre arbeidsdager

Kurset skal bevisstgjøre ressurspersoner i bedriften for å gjøre disse (HR/HMS/Verneombud m.v.) i stand til å ivareta sin rolle i det rusforebyggende arbeidet i bedriftene. Tidlig intervensjon er avgjørende for å kunne ramme misbruket og ikke misbrukeren. Her er det viktig å ha kunnskap nok til å kunne avdekke og gi råd i tilfeller der andre henvender seg til ressurspersonene med sin bekymring.

Tema på kurset

 • Narkotikasituasjonen – trender og utviklingstrekk
 • Norsk Narkotikapolitikk
 • Hva påvirker personers beslutningsprosess i forbindelse med rus
 • Dopingkunnskap
 • Hvordan møte dagens situasjon
 • Fysiologi og rus
 • Hvordan avdekke rusmisbruk
 • Inntaksmåter, virketid og sporbarhet for ulike stoffer
 • Stoffkunnskap – syv stoffgrupper som gir særegne tegn og symptomer
 • Hvordan brukes narkotika – hvilke indikasjoner og brukerutstyr må jeg kjenne til
 • Effekter ved kombinasjon av ulike stoffer
 • Praktiske øvelser for avdekking av ruspåvirkning
 • Avsluttende prøve

Forskjellen på 2 og 3 dagers kurset er at man på 2 dagers kurset kun gjøres kjent med hvordan man kan svekke eller styrke en mistanke om at en person er ruset der og da. På 3 dagers kurset vil man gå enda grundigere igjennom og øve på denne metoden, noe som er sentralt om den skal brukes aktivt av feks vektere på utsatt infrastruktur som oljeplattformer eller lignende.

Tilbake til toppen