Bry Deg – Foreldre

Et viktig moment i prosjektet «Bry deg- si nei til narkotika» er å bevisstgjøre voksenpersoner som har daglig kontakt med barn og unge, om viktigheten av å delta aktivt i deres oppvekst. Sammen med foreldre ønsker vi å bidra til at barn og ungdom ikke begynner med narkotika. I løpet av oppveksten gjør barna mange vanskelige valg som får konsekvenser for resten av livet. I den forbindelse er frykten for å bli stående alene trolig helt avgjørende for hvilket standpunkt ungdom velger i sitt forhold til narkotika.

En positiv foreldrekultur handler om å bli bedre til å hjelpe barna i oppveksten. Barn og unge trenger et nettverk av voksne som kan gjøre det lettere å ta de riktige valgene. Et “Bry deg- foredrag” er en god start på en positiv foreldrekultur. Foredragene er kostnadsfrie og holdes på frivillig basis av våre engasjerte foredragsholdere.

Vanligvis blir vi kontaktet av Foredrerådets arbeidsutvalg (FAU) eller skolens ledelse som gjør avtale om invitasjoner og den praktiske gjennomføringen. Bruk kontaktskjema nederst på siden for å booke foredrag til din skole.

“Bry deg- foreldre” retter seg i utgangspunktet mot voksne og er ikke et tilbud til elever.Bestille Bry deg foredrag

Bry deg foredrag er en del av vårt frivillige arbeid og er kostnadsfrie for deg så lenge du har lokaler vi kan avholde foredraget i. Les mer om våre Bry deg foredrag her.

Ønsker dere å bidra til vårt forebyggende arbeid kan du overføre til vår gavekonto: 1506.28.41041

For å bestille et foredrag kan du kontakte ditt nærmeste lokallag, bruke kontaktskjemaet under eller sende en mail til brydeg@brydeg.no

    Tilbake til toppen