Bry Deg – Russ

Russetiden skal være et minne for livet. Overgang fra skolegang til studier og arbeidsliv skal markeres på en artig måte. Russetiden kan dessverre for noen utarte seg i en retning som de ikke hadde sett for seg. Ubetenksomhet, midlertidig svekket dømmekraft og plutselig behov for å presse grenser kan gi russetiden en unødig vond bismak.

Det er en dårlig start på resten av livet om du gjør valg i russetiden som ødelegger for fremtiden. Bry Deg-russ er et forebyggende og reflekterende prosjekt der russ blir bevisst sine egne holdninger og gi de bakgrunn for å kunne ta bedre valg i russetiden. Det er også viktig å være bevisst at man som ung voksen blir en rollemodell for andre.

Et lokalt Bry deg russ prosjekt kan inneholde en eller flere av følgende moment:

  • Bry deg foredrag for hele russekullet
  • At man skriver en kontrakt med enkeltpersoner og/eller grupper om å avstå fra illegale rusmidler
  • Belønninger for å overholde slike kontrakter, gjerne i samarbeid med kommunen og lokalt næringsliv
  • Merking av klær, effekter og busser med Bry deg logo
  • Positiv mediaomtale

Vil du etablere samarbeid om Bry deg russ?

Ønsker du å samarbeide om Bry deg Russ i ditt nærmiljø kan du kontakte vårt nærmeste lokallag, bruke kontaksskjema under, eller sende en mail til brydeg@brydeg.no

Bry deg foredrag og stand aktivitet fra oss er en del av vårt frivillige arbeid og kostnadsfrie for deg så lenge dere stiller lokaler/fasiliteter.

Ønsker dere å bidra til vårt forebyggende arbeid kan du overføre til vår gavekonto:
1506.28.41041

    Tilbake til toppen