Støttemedlem

Som støttemedlem gir du støtte til vårt forebyggende arbeid mot narkotika.

Støttemedlemskap koster 200.- per år

Som støttemedlem får du:

 • Fagbladet Motgift fire ganger i året.
 • Gratis eller symbolsk sum for tilgang på en rekke fagseminar i regi av Actis

Fullverdig medlemskap

Som fullverdig medlem får du:

 • Fagbladet Motgift fire ganger i året.
 • Gratis tilgang på våre fagdager i regi av våre lokallag
 • Gratis eller symbolsk sum for tilgang på en rekke fagseminar i regi av Actis
 • Adgang til å melde deg på vår utdanningkonferanse som arrangeres hver høst
 • Deler av medlemskontigenten din går tilbake til ditt lokallag som drifter det forebyggende prosjektet “Bry deg – Si nei til narkotika” på frivillig basis i nærmiljøet.

Følgende kan bli fullverdig medlem:

 • Ansatte i politiet
 • Ansatte i tolletaten
 • Ansatte i påtalemyndigheten
 • Ansatte i Forsvaret
 • Ansatte i Kriminalomsorgen
 • Studenter ved politihøgskolen, tollerutdanningen eller KRUS som har startet utdanningen
 • Andre naturlige samarbeidspartnere, når særlige grunner foreligger. Pensjonister kan opprettholde sitt medlemskap.

Fullverdig medlemskap koster 300.- per år, unntatt for studenter som betaler 200.- totalt for hele studieperioden uavhengig hvor de er i studieløpet.

MedlemstypePris
Støttemedlemsskap200,00Til Innmelding
Søker medlemskap – Andre med særlig grunn300,00Til Innmelding
Søker medlemskap – Arbeider som toller300,00Til Innmelding
Søker medlemskap – Høyere påtalemyndighet300,00Til Innmelding
Søker medlemskap – Politi/jurist i politietaten300,00Til Innmelding
Søker medlemskap – Student Politihøgskolen200,00Til Innmelding

Tilbake til toppen