Svalbard

Februar 2020 var Motgift i Longyearbyen og besøkte noen av Sysselmannens ansatte. Vi var heldige med været. Noe vi skjønner er viktig vinterstid her oppe. Lyset var på vei tilbake til øyene langt oppe i nord. Fastboende og turister gikk rundt i 20-30 minusgrader og smilte til sola. Det var interessant å se på dette lille samfunnet i ett forebyggende perspektiv.

Samfunnet
Samfunnet her oppe er jo veldig spesielt på mange måter sier Leif Nilsen, sysselmannsførstebetjent, ved Sysselmannens kontor. Så og si alle er i jobb. Det er få pensjonister, uten at de har for vane å være de politiet jobber mest opp mot. Det er lite narkotika. Men noe narkotika i enkelte miljøer også her. Lite anabole steroider er oppdaget. Og det er få i aldersgruppa 18-22 år. Og denne gruppen er jo en gruppe som av flere årsaker kan være i politiets søkelys. Russefeiringen er lite utbredt og kjørestrekningen i Longyearbyen er under 5 mil med vei. Til tross for alt dette som drar ned sannsynligheten for at politiet må gripe, inn så er det en ting som drar opp. Det selges mye alkohol på Svalbard. Tatt i betraktning antall enheter alkohol som selges så kunne det være mer ordensproblemer har jeg tenkt, sier Leif. Det overrasket meg når jeg kom hit opp og så dette forholdet mellom antall innbyggere og alkoholsalg sier Leif.

På Svalbard tenker man at samfunnet står på tre grunnpilarer:

  • Gruvedrift
  • Turisme
  • Forskning

Bosettninger på Svalbard
-Longyearbyen er Svalbards administrative sentrum. Og har omtrent 2400 bosatte. Her er det barnehager, skole og mye arbeidsplasser. Det er med andre ord en liten norsk by.

-Barentsburg har omtrent 450 bosatte, inkludert 50 barn. De driver gruvedrift og turisme. Gruvedriften de har holdt på med i mange år. I fjor var første året de tjente mer på turisme enn på kullgruvedrift.

-Ny-Ålesund: Verdens nordligste bosetning er her. Bosetningen ble til på grunn av kulldrift, men i dag er det en forskningsstasjon med forskere fra over 10 forskjellige land. Det er omtrent 40 personer som bor her vinterstid og 140 om sommeren. Kina, Italia og India er av landene som er representert her.

-Sveagruva: I denne bosetningen er det enda endel aktivitet. Bosetningen her var inntil 2016 base for hovedproduksjonen til Store Norske Spitsbergen Kullkompani. Svea var veldig produktiv lenge.  I dag er det bestemt at kulldrift i hovedsak skal avvikles på Svalbard til fordel for andre mer miljøvennlige energi alternativer. Resterende Gruvedrift på Svalbard i dag er gruve 7 i Longyearbyen. Kull derfra selges til Tyskland. Noe brukes også på Svalbard kraftstasjon. Ett resultat av dette og en liten kuriositet blir at endel elbiler på Svalbard går på kullfyrt strøm.

-Hornsund: Dette er en fjord på sørvestsiden av Spitsbergen. Dette er et viktig område for isbjørn og den eneste bebyggelsen her er en polsk forskningsstasjon som forsker på bre. Det er ca 10 fastboende i denne bosetningen.

-Hopen-Bjørnøya: Øyer sør og øst for Spitsbergen. På Hopen er det 4 i besetningen på den meteorologiske stasjonen. På Bjørnøya er det ca 10 ansatte på Herwighamna meteorologiske stasjon.

-Fangststasjoner rundt på Svalbard: De som bor her har ofte anledning å jakte svalbardrein, rev og rype.

-Pyramiden- En tidligere sovjetisk og nå russisk bosetning på Svalbard. Fra å være over 1000 bosatte i storhetstiden er det nå ca 10 som bor der vinterstid. Kullgruvedriften ble stengt i 1998 og i dag er det kun bar og hotelldrift som er på stedet.

Sysselmannen
Svalbardtraktaten av 1920 gav Svalbardloven av 1925. En traktat og lov vi ikke skal gå nærmere inn på her. Likevel er det greit å vite at dette er bakgrunnen til at Norge er suverenitets og myndighetsutøver på Svalbard. Dette gjelder også i ikke-norske bebyggelser. Man har den siste tiden sett at Svalbardtraktaten er blitt utfordret noe av Russland.

Sysselmann er både fylkesmann og politimester. Og de ansatte her har kanskje ett noe annerledes ansvar enn den vanlige politimann på fastlandet sier Leif.

Fagansvaret er delegert ned til betjentene. Budsjettansvar er også delvis delegert. Det er mye utstyr som skal forvaltes godt. Dette er ikke klimaet eller type område hvor du ikke har kontroll på utstyret. Man er alene på en annen måte når det er lang vei til bistand og klima og natur gir helt spesielle forutsetninger for å jobbe operativt.

Sysselmannen har tjenestehytter rundt øya og forvalter sitt ansvar ved hjelp av mye utstyr. Båter, scootere,beltevogn og helikopter er noe som er tilgjengelig for oppdragsløsningen. Det er likevel få straffesaker og rullegardiner i innboksen. Og en takknemlig høy oppklaringsprosent, i følge noen av de ansatte. De ser lettet ut over det. Det er en litt annen hverdag her, sier Leif som tidligere jobbet i Øst Politidistrikt. Det er rask responstid når ansatte på helikopteret og de fleste andre også bor få minutter unna sysselmannskontoret og lufthavnen.

Helikopter under øvelse på Svalbard i Februar 2020

SAR utfordringene tar man raskt inn over seg når man ankommer dette landskapet.  I fjor var det 93 beinbrudd mellom mars og mai. Hundefører Marit skryter av godt samarbeid med Røde kors og lokalbefolkningen. Det er en høyere kompetanse blant folk generelt som bor her på Svalbard. Og der nevnes igjen Røde kors spesielt. 

Lavinehunder på innbeordring fra POD
Marit Silli fra Tromsø er for tiden på en innbeordring fra POD i forbindelse med at det er ønskelig med lavinehund i den mest belastede sesongen her på Svalbard. Innbeordring er via POD og strekker seg samlet over tidsrom på 10 uker fra februar til april.

Dette dekkes i år av to tjenestepersoner med hund. Krav til politihunden er er lavinegodkjenning. Det var ønskelig med narkotikahund for å utvide bruksområdene av hunden i den korte tiden den er på Svalbard. Marit sier at det søkes i hovedsak på post og flyterminal. For hundefører og ekvipasje syntes Marit det er utviklende og øker kompetansen man kan ta med seg hjem til eget tjenestested også.

Hunden Rocco som er her nå er jaktlabrador. Hundefører Marit sier det kalde klimaet og utfordrende terreng gir nye utfordringer. Store avstander og mye vær gir spesielt utfordringer i forbindelse med vedlikehold og ivaretagelse av hunden under både transport og i arbeid.

Rocco- Lavinehund og narkotikahund på Svalbard. Da er det greit å huske vottene sine.

Ett eksempel er skredet hvor to turister ble tatt av ras i år. Utfordringen startet med transport. Hunden ble klargjort for å fly inn til raset. Men da helikopteret fikk utfordringer med været, måtte en stor del av turen frem til raset gjennomføres med scooter. Marit sier hun har en rolig hund som takler mye.  I forhold til andre områder hvor du kan parkere hunden i større grad så må du her passe godt på den også i forhold til vær og kulde og andre risikofaktorer.

Å ha en hunderessurs hadde nok vært gunstig hele året her på Svalbard også. Sekundene og minuttene teller. Spesielt her i klimatisk og geografisk utfordrende områder. Marit er instruktør i politiet for hundeførere. Og hun er også lavineinstruktør i Norske redningshunder. Hun sier det er eget lokallag i Norske redningshunder på Svalbard som nå trener mot å få godkjente hunder.  Oppholdet på Svalbard blir en ny erfaring for henne og hunden Rocco.

Tilbake til toppen

* “Bry Deg - Si nei til Narkotika” er registrert varemerke. Misbruk vil bli påtalt og erstatningskrav fremmet.

* “Bry Deg - Si nei til Narkotika” er registrert varemerke. Misbruk vil bli påtalt og erstatningskrav fremmet.