Redaksjonelt innhold
Foreningen produserer gjennom en frivillig redaksjon det redaksjonelle innholdet i fagbladet. Bladet er ment å være til inspirasjon og faglig oppdatering for våre medlemmer.

For tilbakemeldinger og tips til artikler kontaktes Motgifts redaktør.

Annonsesalg
Bladet trykkes og distribueres av Publikasjonsforlaget AS som i tillegg støtter foreningens forebyggende arbeid gjennom denne avtalen. Dette finansieres gjennom at Publikasjonsforlaget AS selger annonser i bladet.

For henvendelser vedrørende annonser kontaktes Publikasjonsforlaget AS

Redaktør

Vibeke Ingebrigtsen

Redaksjonelt innhold

Telefon:

Henvendelser om annonser i Motgift

Publikasjonsforlaget AS

Annonsesalg og publikasjon

Telefon: 22 32 57 99

Tilbake til toppen