Vi arrangerer hver høst landets beste konferanse innenfor bekjempelse av organisert kriminalitet og forebyggende arbeid med narkotika som fellesnevner. 30 års erfaring har vist at konferansen er en viktig arena for nettverksbygging og sosialt fellesskap på tvers av kontrolletatene og naturlige samarbeidspartnere.

Tid og sted for utdanningskonferansen 2024 er ikke valgt enda, men her kan du se hva du gikk glipp av på årets konferanse på Gardemoen:

Konferansen er åpen for ansatte, studenter og pensjonister i politiet, tollvesenet, påtalemyndighet, kriminalomsorg, forsvaret og andre naturlige samarbeidspartnere

Vi har en vervekampanje som gir deg neste års konferansen gratis om du verver fem nye medlemmer.


Tilbake til toppen