Ønsker du å delta gratis på årets utdanningskonferanse?

Verver du fem nye fullverdige medlemmer får du gratisbillett til årets utdanningsfonferanse. Alt du trenger er å fikse reisen selv.


Vi har i dag ca 2000 medlemmer, og dette er kun en liten andel av de som fyller vilkårene for medlemsskap. Det er derfor svært lett å verve en kollega!

Den du verver må melde seg inn på siden vår og i feltet «vervet av» skriver vedkommende navnet ditt.


Når du har vervet 5 stykker sender du en mail til medlem@nnpf.no med navn på de fem du har vervet. Vi sjekker og fikser deg en gratis- billett til utdanningskonferansen for deg.


Vi ønsker også flere støttemedlemmer!!!
Støttemedlemskap koster 200 pr år og gir viktig støtte til foreningens rusforebyggende arbeid.

Tilbake til toppen