Velkommen

Norsk narkotikaforebyggende forening (NNF) er en idéell organisasjon som drives på frivillig basis og har ca. 2000 medlemmer fra Politiet, Tollvesenet, Påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen, Forsvaret og andre naturlige samarbeidspartnere. Vi tilbyr faglig påfyll, motivasjon og nettverksbygging for våre medlemmer innen tema som narkotika, forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet.

aktuelle saker

Vi er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis og har ca 2000 medlemmer. Kriteriene for å kunne bli medlem finner du i våre vedtekter.

Bli medlem

Bli medlem

NNF er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis og har ca 3500 medlemmer fra Politiet, Tollvesenet, Påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen, Forsvaret og andre naturlige samarbeidspartnere.

Bli medlem i NNF
Bli medlem i NNF
Flyttemelding

Flyttemelding

Her kan du melde flytting til NNF slik at du bl.a. fortsatt vil motta Informasjonsmagasinet “Motgift” i posten.

Endre medlemskap
Endre medlemskap
Stipend

Stipend

NNF tildeler ulike typer utdanningsstipend til medlemmene våre. Hvert år deles det ut tre stipend ifm Utdanningskonferansen. I tillegg kan man søke spesielt om støtte til egen kompetanseutvikling.

Mer om stipend
Mer om stipend

Nyheter

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Norsk narkotikaforebyggende forening er for 2024 på nytt innvilget tilskudd fra Helsedirektoratet til å arrangere folkemøter om ungdom og rus. Dette er en videreføring av folkemøtene som foreningen arrangerte i 2018, 2019, 2020 og 2022 med stor oppslutning av tilhørere over hele landet, men med delvis nytt innhold. Målgruppa er foreldre, politikere, andre voksne og elever i videregående skole.

Vi ønsker å tilby elever og voksne faktakunnskap og situasjonsforståelse om rusproblematikk på en slik måte at det kan bidra til tryggere oppvekstmiljø for barn og unge. Et forventet resultat er at elever og voksne får tilført økt kunnskap som gjør at de alene og sammen med andre er bedre rustet til å takle utfordringer de unge står overfor i en krevende ungdomstid.

Bildet er fra folkemøtet som vårt lokallag i Vestfold arrangerte i Horten 14. februar i år. Omtale av møtet kan leses her www.gjengangeren.no/apent-folkemote-om-rus/o/5-60-1002229. 20. mars arrangerer vårt lokallag i Trøndelag folkemøte på Melhus om samme tema. Du kan allerede nå melde din interesse for å få folkemøte til ditt lokalmiljø på brydeg@brydeg.no så tar vi nærmere kontakt.
... Se merSe mindre

Norsk narkotikaforebyggende forening er for 2024 på nytt innvilget tilskudd fra Helsedirektoratet til å arrangere folkemøter om ungdom og rus. Dette er en videreføring av folkemøtene som foreningen arrangerte i 2018, 2019, 2020 og 2022 med stor oppslutning av tilhørere over hele landet, men med delvis nytt innhold. Målgruppa er foreldre, politikere, andre voksne og elever i videregående skole.

Vi ønsker å tilby elever og voksne faktakunnskap og situasjonsforståelse om rusproblematikk på en slik måte at det kan bidra til tryggere oppvekstmiljø for barn og unge. Et forventet resultat er at elever og voksne får tilført økt kunnskap som gjør at de alene og sammen med andre er bedre rustet til å takle utfordringer de unge står overfor i en krevende ungdomstid.   

Bildet er fra folkemøtet som vårt lokallag i Vestfold arrangerte i Horten 14. februar i år. Omtale av møtet kan leses her https://www.gjengangeren.no/apent-folkemote-om-rus/o/5-60-1002229. 20. mars arrangerer vårt lokallag i Trøndelag folkemøte på Melhus om samme tema. Du kan allerede nå melde din interesse for å få folkemøte til ditt lokalmiljø på brydeg@brydeg.no så tar vi nærmere kontakt.

Comment on Facebook

Hvordan i all verden kan de som har inndirekte kostet så mange misbrukere livet gjennom årene ved trakassering psykisk tortur og vold, få tilskudd for å videreføre denne galskapen. 😕


Vi har lokallag over hele landet

NNF har en rekke lokallag over hele landet. Disse lokallagene holder bl.a. kurs og foredrag på skoler og arbeidsplasser i tilleg til å fungere som et møtepunkt for foreninges lokale medlemmer.

Velg ditt lokallag

NNF lokallag

Vi har lokallag over hele landet

NNF har en rekke lokallag over hele landet som gir faglig påfyll til sine medlemmer og drifter vårt frivillige prosjekt: Bry deg - si nei til narkotika.

Velg ditt lokallag

Kontaktperson:

Tel:

Epost:

Tilbake til toppen