Velkommen

Norsk narkotikaforebyggende forening (NNF) er en idéell organisasjon som drives på frivillig basis og har ca. 2000 medlemmer fra Politiet, Tollvesenet, Påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen, Forsvaret og andre naturlige samarbeidspartnere. Vi tilbyr faglig påfyll, motivasjon og nettverksbygging for våre medlemmer innen tema som narkotika, forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet.

aktuelle saker

Vi er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis og har ca 2000 medlemmer. Kriteriene for å kunne bli medlem finner du i våre vedtekter.

Bli medlem

Bli medlem

NNF er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis og har ca 3500 medlemmer fra Politiet, Tollvesenet, Påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen, Forsvaret og andre naturlige samarbeidspartnere.

Bli medlem i NNF
Bli medlem i NNF
Flyttemelding

Flyttemelding

Her kan du melde flytting til NNF slik at du bl.a. fortsatt vil motta Informasjonsmagasinet “Motgift” i posten.

Endre medlemskap
Endre medlemskap
Stipend

Stipend

NNF tildeler ulike typer utdanningsstipend til medlemmene våre. Hvert år deles det ut tre stipend ifm Utdanningskonferansen. I tillegg kan man søke spesielt om støtte til egen kompetanseutvikling.

Mer om stipend
Mer om stipend

Nyheter

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

4,2 % av nordmenn mellom 15 og 34 år har brukt kokain det siste året viser den siste rapporten til EUs narkotikabyrå EMCDDA. Bare i Nederland (5,5 prosent) og Irland (4,8 prosent) er denne andelen høyere. Snittet for EU-landene er 2,5 prosent og Norge har med dette tallet sammen med Danmark inntatt en delt pallplass.

Undersøkelsen tar for seg trendene innen narkotikabruk innen EUs 27 medlemsland, samt Norge og Tyrkia. Den er basert på de siste tilgjengelige tallene fra hvert enkelt land. En mulig feilkilde er imidlertid at undersøkelsene i de enkelte landene er gjort på ulike tidspunkter. Tallene fra Hellas er fra 2015, mens tallene fra Norge er fra 2021.

«Vi er et kjøpesterkt marked, der selv studenter innimellom kan bruke 1000 kroner på rusmidler. Det kan være grunn til at de som selger og distribuerer kokain interesserer seg for Norge», sier professor og senterleder Thomas Clausen ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) til TV 2.

Ifølge Clausen er det særlig blant ungdom i slutten av tenårene og starten av tjueårene bruken har økt de siste årene. Bruken er også vanligvis betydelig høyere blant gutter enn blant jenter og skjer vanligvis i kombinasjon med andre rusmidler, som alkohol. Han understreker samtidig at tallene også viser at over 95 % av aldersgruppen ikke har brukt kokain og at det derfor er viktig at man ikke blåser det ut av proporsjoner.

«Kokain er et av de rusmidlene som gir en rask og intens effekt. De rusmidlene øker risikoen for å utvikle avhengighet. På den måten er det i den høye enden av fareskalaen», sier han.
... Se merSe mindre

4,2 % av nordmenn mellom 15 og 34 år har brukt kokain det siste året viser den siste rapporten til EUs narkotikabyrå EMCDDA. Bare i Nederland (5,5 prosent) og Irland (4,8 prosent) er denne andelen høyere. Snittet for EU-landene er 2,5 prosent og Norge har med dette tallet sammen med Danmark inntatt en delt pallplass. 

Undersøkelsen tar for seg trendene innen narkotikabruk innen EUs 27 medlemsland, samt Norge og Tyrkia. Den er basert på de siste tilgjengelige tallene fra hvert enkelt land. En mulig feilkilde er imidlertid at undersøkelsene i de enkelte landene er gjort på ulike tidspunkter. Tallene fra Hellas er fra 2015, mens tallene fra Norge er fra 2021.

«Vi er et kjøpesterkt marked, der selv studenter innimellom kan bruke 1000 kroner på rusmidler. Det kan være grunn til at de som selger og distribuerer kokain interesserer seg for Norge», sier professor og senterleder Thomas Clausen ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) til TV 2.
 
Ifølge Clausen er det særlig blant ungdom i slutten av tenårene og starten av tjueårene bruken har økt de siste årene. Bruken er også vanligvis betydelig høyere blant gutter enn blant jenter og skjer vanligvis i kombinasjon med andre rusmidler, som alkohol. Han understreker samtidig at tallene også viser at over 95 % av aldersgruppen ikke har brukt kokain og at det derfor er viktig at man ikke blåser det ut av proporsjoner.
  
«Kokain er et av de rusmidlene som gir en rask og intens effekt. De rusmidlene øker risikoen for å utvikle avhengighet. På den måten er det i den høye enden av fareskalaen», sier han.

Comment on Facebook

Norge er gode/ærlige på statistikk .Godt å høre at 95% avstår. Kjøper du narkotika er du med på kriminaliteten som følger med. Se dansk dokumentar Kokainens pris.

En økning fra 225 beslag av narkotika i norske fengsler i 2020 til 513 i 2023. I første tertial 2024 er det så langt gjort 301 beslag og fortsetter denne utviklingen tilsvarer det nesten en dobling sammenlignet med fjoråret, viser tall som TV 2 har innhentet fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

En gradvis reduksjon i antall ansatte som jobber innenfor murene, svekker sikkerheten for innsatte og ansatte. Dette gjør det også vanskeligere å jobbe med å tilbakeføre innsatte, og at det bli mer krevende å forebygge narkotikamisbruk bak murene, mener leder for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) i Bergen fengsel.

I revidert nasjonalbudsjett foreslås kriminalomsorgen styrket med 55 millioner kroner, men hvor 10 millioner settes av til planlegging av nytt kvinnefengsel på Østlandet og 5 millioner til utvidelse av Ilseng fengsel. Samtidig foreslås politiet styrket med 1,6 milliarder kroner.

«Samtidig er det åpenbart et stort behov for større samsvar mellom hva som bevilges til andre aktører som politi, toll og domstolene, og hva kriminalomsorgen får. Dette fordi økt produksjon hos disse aktørene gir tilsvarende økte krav til vår kapasitet», skriver Lise Sannerud som er direktør for KDI i en e-post til NFF- magasinet.
... Se merSe mindre

En økning fra 225 beslag av narkotika i norske fengsler i 2020 til 513 i 2023. I første tertial 2024 er det så langt gjort 301 beslag og fortsetter denne utviklingen tilsvarer det nesten en dobling sammenlignet med fjoråret, viser tall som TV 2 har innhentet fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).  

En gradvis reduksjon i antall ansatte som jobber innenfor murene, svekker sikkerheten for innsatte og ansatte. Dette gjør det også vanskeligere å jobbe med å tilbakeføre innsatte, og at det bli mer krevende å forebygge narkotikamisbruk bak murene, mener leder for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) i Bergen fengsel.

I revidert nasjonalbudsjett foreslås kriminalomsorgen styrket med 55 millioner kroner, men hvor 10 millioner settes av til planlegging av nytt kvinnefengsel på Østlandet og 5 millioner til utvidelse av Ilseng fengsel. Samtidig foreslås politiet styrket med 1,6 milliarder kroner. 

«Samtidig er det åpenbart et stort behov for større samsvar mellom hva som bevilges til andre aktører som politi, toll og domstolene, og hva kriminalomsorgen får. Dette fordi økt produksjon hos disse aktørene gir tilsvarende økte krav til vår kapasitet», skriver Lise Sannerud som er direktør for KDI i en e-post til NFF- magasinet.

Vi har lokallag over hele landet

NNF har en rekke lokallag over hele landet. Disse lokallagene holder bl.a. kurs og foredrag på skoler og arbeidsplasser i tilleg til å fungere som et møtepunkt for foreninges lokale medlemmer.

Velg ditt lokallag

NNF lokallag

Vi har lokallag over hele landet

NNF har en rekke lokallag over hele landet som gir faglig påfyll til sine medlemmer og drifter vårt frivillige prosjekt: Bry deg - si nei til narkotika.

Velg ditt lokallag

Kontaktperson:

Tel:

Epost:

Tilbake til toppen