Velkommen

Norsk narkotikaforebyggende forening (NNF) er en idéell organisasjon som drives på frivillig basis og har ca. 2000 medlemmer fra Politiet, Tollvesenet, Påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen, Forsvaret og andre naturlige samarbeidspartnere. Vi tilbyr faglig påfyll, motivasjon og nettverksbygging for våre medlemmer innen tema som narkotika, forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet.

aktuelle saker

Vi er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis og har ca 2000 medlemmer. Kriteriene for å kunne bli medlem finner du i våre vedtekter.

Bli medlem

Bli medlem

NNF er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis og har ca 3500 medlemmer fra Politiet, Tollvesenet, Påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen, Forsvaret og andre naturlige samarbeidspartnere.

Bli medlem i NNF
Bli medlem i NNF
Flyttemelding

Flyttemelding

Her kan du melde flytting til NNF slik at du bl.a. fortsatt vil motta Informasjonsmagasinet “Motgift” i posten.

Endre medlemskap
Endre medlemskap
Stipend

Stipend

NNF tildeler ulike typer utdanningsstipend til medlemmene våre. Hvert år deles det ut tre stipend ifm Utdanningskonferansen. I tillegg kan man søke spesielt om støtte til egen kompetanseutvikling.

Mer om stipend
Mer om stipend

Nyheter

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

En person under 18 år ble anmeldt av politiet i Bodø for narkotikabruk i 2023. Seksjonsleder for forebygging, etterretning og etterforskning ved Bodø politistasjon uttaler i artikkelen at politiet tidligere gjennom sine virkemidler hadde muligheter til å avdekke rusbruk og bekymringsfull atferd knyttet til rus på et tidlig stadium. Og videre at en slik tidlig avdekking gjorde politiet i bedre stand til å gi hjelp, råd og veiledning til både ungdom og foreldre, men at denne muligheten nå er kraftig redusert.

Avisa Nordland publiserer for tida en artikkelserie om ungdom og rus. Artikkelen her omhandler utviklingstrekk for antall anmeldte narkotika- overtredelser i Bodø i forkant og i etterkant av at politiet endret sin praksis i mindre alvorlige narkotikasaker, som følge av at Riksadvokaten i april 2021 oversendte retningslinjer for bruk av ransaking, beslag av mobiltelefon, rusmiddeltesting m.m. i disse sakene. Avisa har hentet inn tall fra politiet på antall narkotikasaker med personer over og under 18 år i perioden 2014 til 2023.

Seksjonslederen trekker frem Felles Ansvar i Salten som et godt sted å søke hjelp, med høy kompetanse på å gi veiledning og råd til både ungdom og dens nærmeste.

Felles Ansvar i Salten var ett av foredragene på foreningen vår sin utdanningskonferanse på Gardermoen i fjor høst. Dette er et gratis lavterskeltilbud for ungdom fra 12 år og tiltaket ønsker gjennom samtaler og veiledning med ungdom og foresatte å motivere til endring. Bekymringen kan være rus og/eller annen bekymringsfull utvikling. Artikkelen og mer informasjon om Felles Ansvar i Salten i kommentarfeltet under.
... Se merSe mindre

En person under 18 år ble anmeldt av politiet i Bodø for narkotikabruk i 2023. Seksjonsleder for forebygging, etterretning og etterforskning ved Bodø politistasjon uttaler i artikkelen at politiet tidligere gjennom sine virkemidler hadde muligheter til å avdekke rusbruk og bekymringsfull atferd knyttet til rus på et tidlig stadium. Og videre at en slik tidlig avdekking gjorde politiet i bedre stand til å gi hjelp, råd og veiledning til både ungdom og foreldre, men at denne muligheten nå er kraftig redusert. 

Avisa Nordland publiserer for tida en artikkelserie om ungdom og rus. Artikkelen her omhandler utviklingstrekk for antall anmeldte narkotika- overtredelser i Bodø i forkant og i etterkant av at politiet endret sin praksis i mindre alvorlige narkotikasaker, som følge av at Riksadvokaten i april 2021 oversendte retningslinjer for bruk av ransaking, beslag av mobiltelefon, rusmiddeltesting m.m. i disse sakene. Avisa har hentet inn tall fra politiet på antall narkotikasaker med personer over og under 18 år i perioden 2014 til 2023.  

Seksjonslederen trekker frem Felles Ansvar i Salten som et godt sted å søke hjelp, med høy kompetanse på å gi veiledning og råd til både ungdom og dens nærmeste. 

Felles Ansvar i Salten var ett av foredragene på foreningen vår sin utdanningskonferanse på Gardermoen i fjor høst. Dette er et gratis lavterskeltilbud for ungdom fra 12 år og tiltaket ønsker gjennom samtaler og veiledning med ungdom og foresatte å motivere til endring. Bekymringen kan være rus og/eller annen bekymringsfull utvikling. Artikkelen og mer informasjon om Felles Ansvar i Salten i kommentarfeltet under.Image attachmentImage attachment

Comment on Facebook

Jeg reagerer på fremstillingen som opprettholder påstanden om at politiet har mistet virkemidler. Det er en uærlig fremstilling. De virkemidlene politiet hevder å ha mistet, er virkemidler som ikke noen gang har vært tillatt. Politiet har begått lovbrudd i hvert enkelt tilfelle disse virkemidlene har blitt benyttet. Derav politidirektørens offisielle beklagelse overfor de rammede. Å understreke hva som bestandig har vært tillatt, er ikke å frata virkemidler. Dette må dere være ærlige på, og iverksette andre strategier enn å stadig fremstå som om legitime verktøy er fratatt etaten. Verktøyene var ikke legitime etter norsk lov.

«Det er skummelt å se hvor vanlig narkotika er i Bodø. Man vet av folk helt ned i 13-14-årsalderen som driver med det. I 16-årsalderen er det kjempevanlig. Det er ikke bra».

Avisa Nordland publiserer for tida en serie artikler om ungdom og rus. Ordene over tilhører «Marie». Hun kom til Bodø i 2019 og hadde allerede da eksperiment med lettere rusmidler på hjemstedet.

I Bodø havnet hun i et miljø hvor folk ruset seg i større grad enn det hun var vant til. I 2022 la hun seg inn på rehabilitering og var der i tre måneder. I dag har hun god jobb, kjæreste og et stabilt liv. Hun opplever det imidlertid som vanskelig å opprettholde et sosialt liv uten å bli eksponert for rus.

«Man støter på det på hver eneste fest. Det er bare sånn det er», forteller hun til avisa. «Marie» har nå flyttet fra Bodø for å komme seg unna rusmiljøet. Lenke til saken i kommentarfeltet.
... Se merSe mindre

«Det er skummelt å se hvor vanlig narkotika er i Bodø. Man vet av folk helt ned i 13-14-årsalderen som driver med det. I 16-årsalderen er det kjempevanlig. Det er ikke bra». 

Avisa Nordland publiserer for tida en serie artikler om ungdom og rus. Ordene over tilhører «Marie». Hun kom til Bodø i 2019 og hadde allerede da eksperiment med lettere rusmidler på hjemstedet. 

I Bodø havnet hun i et miljø hvor folk ruset seg i større grad enn det hun var vant til. I 2022 la hun seg inn på rehabilitering og var der i tre måneder. I dag har hun god jobb, kjæreste og et stabilt liv. Hun opplever det imidlertid som vanskelig å opprettholde et sosialt liv uten å bli eksponert for rus. 

«Man støter på det på hver eneste fest. Det er bare sånn det er», forteller hun til avisa. «Marie» har nå flyttet fra Bodø for å komme seg unna rusmiljøet. Lenke til saken i kommentarfeltet.

Comment on Facebook

Hvilken fest?

UngData Bodø kommune (2022): Drikker alkohol jevnlig: 6% (likt landssnitt), brukt cananbis 2% (landet: 4%). Kor er det denne personen "vet" alt dette? Ho som 20-åring gjekk vel ikkje på fest med 13-14-åringar, eller?


Vi har lokallag over hele landet

NNF har en rekke lokallag over hele landet. Disse lokallagene holder bl.a. kurs og foredrag på skoler og arbeidsplasser i tilleg til å fungere som et møtepunkt for foreninges lokale medlemmer.

Velg ditt lokallag

NNF lokallag

Vi har lokallag over hele landet

NNF har en rekke lokallag over hele landet som gir faglig påfyll til sine medlemmer og drifter vårt frivillige prosjekt: Bry deg - si nei til narkotika.

Velg ditt lokallag

Kontaktperson:

Tel:

Epost:

Tilbake til toppen