Norsk Narkotikaforebyggende forening (NNF) ble stiftet i 1991. Foreningen het frem til 2023 Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). Vi er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis og har ca 2000 medlemmer fra Politiet, Tolletaten, Påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen, Forsvaret og andre naturlige samarbeidspartnere. NNF arbeider for et styrket samarbeid innenfor rusforebygging, både internt i politiet og med våre tverrfaglige samarbeidspartnere.

Foreningen skal arbeide for å styrke innsatsen mot narkotika ved å fremme utdannelse, forebyggende arbeid og forskning. NNF har også som mål å samle, systematisere og formidle informasjon og kunnskap om narkotika. NNF er høringsinstans i narkotikapolitiske spørsmål.

Våre medlemmer representerer svært forskjellige fagfelt som vil berøres av narkotikabruk i samfunnet på ulike måter. Det være seg forebyggeren som arbeider med barn og unge, juristen som fatter beslutninger, etterforskeren som arbeider med organisert kriminalitet eller betjenten som arbeider med trafikksikkerhet.

Her finner du våre interne rettningslinjer som for flere år siden ble etablert og som jevnlig oppdateres for å hindre missforståelser rundt hvem våre medlemmer representerer under sitt frivillige arbeid.

Bli medlem

Bli medlem

NNF er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis og har ca 3500 medlemmer fra Politiet, Tollvesenet, Påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen, Forsvaret og andre naturlige samarbeidspartnere.

Bli medlem i NNF
Bli medlem i NNF
Flyttemelding

Flyttemelding

Her kan du melde flytting til NNF slik at du bl.a. fortsatt vil motta Informasjonsmagasinet “Motgift” i posten.

Endre medlemskap
Endre medlemskap
Stipend

Stipend

NNF tildeler ulike typer utdanningsstipend til medlemmene våre. Hvert år deles det ut tre stipend ifm Utdanningskonferansen. I tillegg kan man søke spesielt om støtte til egen kompetanseutvikling.

Mer om stipend
Mer om stipend

Kontaktpersoner i NNF

Kurskoordinator

Kjell Johnny Eftedal

Salg av kurs innen narkotikakunnskap

Telefon: 95441926

Generalsekretær

Oddgeir Høyekvam

Telefon: 91673375

Prosjektleder

Torbjørn Nervik

Ansvar for folkemøter

Telefon: 91338204

Styret

 • Leder: Jan Erik Bresil
 • Styremedlem: Øystein Samsonsen
 • Styremedlem: Arnt Idar Eid
 • Styremedlem: Elisabeth Drange
 • Styremedlem: Vibeke Johansen Ingebrigtsen
 • Styremedlem: Håvard Horn Olsen
 • Styremedlem: Kay Roger Godsveen
 • Styremedlem: Karoline Vatndal Kinn Rustad
 • Styremedlem: Linn Gluggvasshaug
 • Styremedlem: Linda Medalen
 • Styremedlem: Tonje Tønder
 • Styremedlem: Leif-Arne Heimstad Aasbø
 • Styremedlem: Per Dahm-Simonsen

Vedtekter for NNF

Foreningen ble stiftet 16. november 1991 kl. 1650 på Rica Park Hotel i Drammen. Sjef for Narkotikaseksjonen i Oslo, Truls Fyhn var dirigent for konstitusjonsmøtet, og foreningens første styreleder ble Øyvind Røen fra Oslo politikammer. Frem til stiftelsen hadde et interimstyre forberedt foreningens tilblivelse. I forbindelse med stiftelsen av foreningen ble også den første Utdanningskonferansen gjennomført. Foreningen byttet navn fra Norsk Narkotikapolitiforening i 2023.

Les alle vedtekter

  Tilbake til toppen