Vi kan skreddersy kurs tilpasset din virksomhet. Eksempler på tema som kan belyses er:

 • Narkotikasituasjonen – trender og utviklingstrekk
 • Norsk Narkotikapolitikk
 • Hva skjer i legaliseringsdebatten
 • Hva påvirker personers beslutningsprosess i forbindelse med rus
 • Dopingkunnskap
 • Hvordan møte dagens situasjon
 • Fysiologi og rus
 • Hvordan avdekke rusmisbruk -seks objektive indikasjonsøvelser
 • Inntaksmåter, virketid og sporbarhet for ulike stoffer
 • Stoffkunnskap – syv stoffgrupper som gir særegne tegn og symptomer
 • Hvordan brukes narkotika – hvilke indikasjoner og brukerutstyr må jeg kjenne til
 • Effekter ved kombinasjon av ulike stoffer
 • Praktiske øvelser for avdekking av ruspåvirkning

Tilbake til toppen