Bry Deg – Idrett

For både store og små idrettsstjerner er det viktig å vise at verden består av mer enn bare idretten. Idrettsklubber som knytter seg til Bry Deg arbeidet innser at de har en viktig rolle i lokalsamfunnet.  Ofte er idrettslaget en samlende institusjon for lokalmiljøet.

Ulike idretter appellerer til ulike mennesker, men de grunnleggende verdiene forblir de samme. Foreldrerollen i nærmiljøet og idrettslagets ruspolicy er sentrale elementer i et Bry Deg foredrag for idrettslag. Evne til empati, omsorg og godt fellesskap kommer ikke av seg selv, Bry Deg kan være en god inngang til et mer inkluderende og inspirerende idrettslag. NNPFs lokallag gjør avtaler med lokale idrettslag om Bry Deg samarbeid.


Vi samarbeider både med små og store idrettslag gjennom våre lokallag. Et slikt samarbeid formaliseres gjerne gjennom en kontrakt og kan bestå av:

  • Vi avholder Bry deg foredrag for din klubb rettet mot ansatte, foreldre, rollemodeller etc.
  • Deres klubb viser deres standpunkt ved å bruke Bry deg logo på drakter og eventuelt promotering på stadion eller anlegg med våre logo, video, led-reklame etc.
  • Etter avtale kan vi også vurdere å stille med stand på større arrangement i regi av klubben


Bestille Bry deg foredrag eller bli en Bry deg klubb

For å bli en Bry deg idrettsklubb kan du kontakte vårt nærmeste lokallag, bruke kontaksskjema under, eller sende en mail til brydeg@brydeg.no

Bry deg foredrag og stand aktivitet er en del av vårt frivillige arbeid og kostnadsfrie for deg så lenge dere stiller lokaler/fasiliteter.

Ønsker dere å bidra til vårt forebyggende arbeid kan du overføre til vår gavekonto: 1506.28.41041

    Tilbake til toppen