BRY DEG - SI NEI TIL NARKOTIKA

”Bry deg – si nei til narkotika” er vårt rus- og kriminalitetsforebyggende prosjekt. Hovedmålet med ”Bry deg” er å bidra til at flere får et godt liv gjennom at færre begynner med narkotika. Dette gjør vi gjennom foredrag for å etablere en positiv foreldrekultur og ved å bevisstgjøre voksenpersoner og rollemodeller som har kontakt med barn og unge, i tillegg til forebygging blant russ og i idretten.

Våre foredrag tilpasses forskjellige settinger men har noen tema som alltid er med. Standard foredragene holdes over to timer. Når disse holdes som en del av et folkemøte eller lignende setting kan omfanget reduseres til en time. Foredragene holdes av engasjerte foredragsholdere fra våre lokallag som gjennomgår vår internutdanning. Disse tar også med seg sine arbeidserfaringer inn i dette frivillige arbeidet.

Vi ønsker med vårt foredrag å bidra til gode rollemodeller når det gjelder rus, at foreldre samarbeider og at man har nok kunnskap og trygghet til å ta viktige samtaler rundt rus med sine barn.

Russituasjonen
Såvel antallet stoffer som hvordan de virker og ser ut har gjennomgått en rivende utvikling de siste årene. For å kunne påvirke ditt barn i riktig retning i oppveksten krever det mer kunnskap hos foreldre enn noen gang tidligere.

Hva påvirker barn og unge?
Barn og unge påvirkes på mange ulike måter. Forholdet til rett og galt, hvordan være overfor andre mv. Hvordan påvirkes barna, og  hvilke mekanismer virker når barna skal gjøre sine viktigste valg i livet.

Narkotika og trender
Hva trenger du å vite om de ulike stoffene som er på markedet i dag. Bry Deg foredraget gir deg god nok spørrekompetanse slik at du kan bidra konstruktivt når temaet dukker opp i hverdagen

Hva kan foreldre gjøre?
Hva kan du som foreldre/voksen gjøre for å bidra til at oppveksten til barna ikke blir preget av rus og kriminalitet. 

Tilbake til toppen