Personvernerklæring
Norsk Narkotikaforebyggende Forening
Oppdatert 03.03.2020

 1. Innledning
  NNF tar ditt personvern på alvor, og er forpliktet til å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen beskriver hvorfor NNF samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Styreleder er hovedansvarlig for vår behandling av personopplysninger.
 2. Formålet
  Formålet med å innhente og behandle personopplysninger er å ivareta medlemsavtalen1, herunder gi
  god oppfølging og service til medlemmer og andre personer tilknyttet [Foreningen]. Medlemskap i NNF innebærer at vi må behandle personopplysninger i ulike sammenhenger. Som ved administrasjon av aktivitet, medlemskap, tillitsverv og som grunnlag for rapportering til offentlige myndigheter.

  Vi henter også inn informasjon for å oppfylle vår avtale overfor deg, dersom du for eksempel handler i vår nettbutikk.
 3. Rettslig grunnlag
  NNF kan innhente og behandle personopplysninger med hjemmel i medlemsavtalen. Når en person
  frivillig melder seg inn i NNF har vi lovlig grunnlag for registrering og behandling (behandlingsgrunnlag) av nødvendige personopplysninger. Dersom personopplysninger skal behandles på en måte som ikke rimelig følger av medlemsavtalen, vil dette utelukkende skje med bakgrunn i innhentet samtykke fra deg.

  Vi innhenter og behandler også personvernopplysninger som er nødvendig for å kunne utføre en tjeneste overfor deg som bruker, dersom du bestiller noe i vår nettbutikk.
 4. Innhenting og behandling av personopplysninger
  Personopplysninger innhentes i forbindelse med at en person melder seg inn i NNF. Dette skjer via
  innmeldingsskjema på vår hjemmeside. Det er frivillig å melde seg inn.
  Vi kan også innhente personopplysninger i forbindelse med at en person melder seg på som deltaker
  i et av våre arrangement. Dette skjer via løsningen for påmelding til arrangement (Event.no). Det er
  frivillig å melde seg på til våre arrangement. Vi innhenter kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, kjønn og e-postadresse.

  Når en person melder seg inn i en medlemsorganisasjon oppstår implisit en medlemsavtale. Personopplysningene er kun tilgjengelig for tillitsvalgte og andre nøkkelpersoner i NNF som har rettmessig behov for tilgang til disse. Konfidensialitet er ivaretatt ved at alle med slik tilgang har samtykket til taushetsplikt.

  Du kan til enhver tid se og vedlikeholde dine registrerte personopplysninger via tjenesten Gnist2. I Gnist kan du også administrere (akseptere eller trekke tilbake) dine samtykker.

  Dersom du gjennomfører et kjøp i vår nettbutikk, innhenter vi informasjon som er nødvendig for å gjennomføre kjøp. Dette er informasjon som navn, adresse, kortnummer, leveringsadresse.
 5. Databehandler
  NNF benytter StyreWeb som helhetlig løsning for organisasjonsdriften. Herunder medlemsregister,
  innmelding og Gnist. Det er inngått egen databehandleravtale mellom NNF og StyreWeb for å ivareta informasjonssikkerhet og dine rettigheter.
  StyreWeb benytter Event.no som underleverandør i forbindelse med påmelding og betaling på foreningen utdanningskonferanse. Videre blir navn og adresse sendt til Norske Publikasjoner for behandling og oversendelse til trykkeriet ved utgivelse av medlemsbladet Motgift. Personopplysninger lagres kun innenfor EU/EØS.

  Nettbutikken driftes av NNF underleverandør Picapoint Studio AS, som er underlagt taushetsplikt. Betalinger håndteres gjennom leverandørene Klarna og Vipps.

  Personvern Klarna: http://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/Klarna/en_gb/privacy?_ga=2.196291503.284563682.1583241088-1516218390.1583241088

  Personvern Vipps: https://www.vipps.no/vilkar/cookie-og-personvern/
 6. Sletting av personopplysninger
  For å ivareta vår historikk blir kun selve navnet lagret etter avsluttet medlemskap. Retten til å bli glemt i henhold til GDPR-artikkel 17 gir deg mulighet til å kreve at alle registrerte personopplysninger om deg skal slettes på oppfordring, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse. Ta i tilfelle kontakt i henhold til kontaktopplysning i avsnitt 8.
 7. Rett til å klage
  Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR-artikkel 13(2)
  bokstav d.
 8. Kontaktopplysninger
  Har du spørsmål til vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger er du velkommen til å ta kontakt. Behandlingsansvarlig i NNF er Styreleder. Kontaktopplysninger til styreleder finner du på vår hjemmeside.

  Gnist gir medlemmet tilgang til «Min side» via nettleser og App på mobiltelefon.

Tilbake til toppen