Norsk narkotikapolitiforening (NNPF) gjennomførte fredag 21. april 2023 et ekstraordinært landsmøte med forslag om å endre organisasjonens navn. Landsmøtet vedtok enstemmig at organisasjonens nye navn skal være Norsk narkotikaforebyggende forening (NNF).

Årsak til navneendringen

Norsk narkotikapolitiforening (NNPF) ble stiftet i 1991 og er en ideell interesseorganisasjon med medlemmer fra Politiet, Tolletaten, Påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen, Forsvaret og andre naturlige samarbeidspartnere. Vi har et faglig fokus på forebyggende arbeid og kunnskapsformidling hvor fellesnevneren er narkotika. Vi jobber også for å etablere en positiv foreldrekultur og mot normalisering av narkotikabruk gjennom vårt forebyggende prosjekt «Bry Deg – si nei til narkotika».

Vi ønsker med navneendringen å inkludere hele medlemsmassen i foreningens navn. I denne vurderingen er det også tatt hensyn til at Politidirektoratet har anbefalt politiforeninger å fjerne ordet «politi» i foreningsnavn for å forhindre uklarhet om formell tilknytning til politiet.

Om tiden fremover

De siste ukers fokus på økningen i kokainbruk i Norge viser med all tydelighet hvor viktig det er med narkotikaforebyggende arbeid. Våre medlemmer er tett på faget og ser daglig konsekvensene av narkotikabruk. Vi skal med uforminsket styrke jobbe for at flere får et godt liv gjennom at færre begynner å bruke narkotika og vil fortsette å tilby oppdatert kunnskap om narkotika og bidra inn i det forebyggende arbeidet.

Hva skjer videre

Våre samarbeidspartnere og følgere vil fremover se endringer i vår grafiske profil på foreningens nettside, i sosiale medier og gjennom foredragsvirksomhet.

Oddgeir Høyekvam – generalsekretær
E-post: oddgeir.hoyekvam@brydeg.no
Telefon: + 47 916 73 375

Tilbake til toppen